Vore livsaldre

Engagement og glæde lyser og giver liv

Jeg har lyst til at se lidt på de drivkræfter som leder os gennem livets forskellige faser fra vi bliver født til vi dør.

Barndommens alder præges i den grad af den unges engagement til at være med hvor det foregår, nysgerrig på verden, undersøgende uden domme eller fordomme. Men alligevel rig på erfaringer. Det er en tryg alder - for de fleste - med far og mor som det følelsesmæssige omdrejningspunkt. Men institutionerne fra vuggestue, børnehave og skole har også deres andel i udviklingsprocessen. En alder præget af - jeg vil - jeg kan - selv.

Fremtidssikringens alder har jeg valgt at kalde den alder, hvor vi flytter hjemmefra begynder arbejde eller uddannelse, dyrker kærligheden og venskaberne og så kommer børnene til og vi bliver forældre. Det er den ene måde vi sikrer fremtiden for menneskeheden. Det andet er vores engagement og ansvar for økonomi, bolig og arbejde. Der sikrer vi mere fremtiden for os selv når vi bliver gamle. Eller søger at gøre det.

Den modne alder er den alder hvor jeg har givet slip på børnene og måske også karrieren. Det er den alder hvor jeg sætter mit eget liv i perspektiv, måske spørger til meningen med mit liv og som moden søger at bevare overblikket over min egen udvikling og familiens og samfundets.

Visdommens alder. Her har jeg givet slip på arbejdet og nyder måske et liv med børnebørn. Jeg har været livet og livets aldre igennem og har et overblik over liv, engagement. Jeg ser mere helheder som mennesker indgår i. 

Naturligvis er en sådan opdeling af livet for firkantet. Men alligevel tilkendegiver den forskellige drivkræfter som fører vores personlige liv og menneskelivet som sådan frem. Det er også et bevidst modstykke til den opfattelse at det rige og gode liv udfolder sig for ungdommen og at det ældre liv har mindre betydning. Når vi taler om livets drivkræfter, som kærlighed, omsorg, medfølelse, tilgivelse og forsoning, ja så er det visdommens alder som ved besked og har erfaringer.

Jeg har også lyst til at sige, at vi har alle aldre i os. Både som unge og som gamle. Det er blot som fremtrædende træk jeg har fremholdt. Vi har modne og vise børn. Og vi har engagerende, nysgerrige og udfordrende ældre.

Dette blog indlæg i tilslutning til bloggen med overskriften Lidenskabens liv.