Sandheden, vejen og livet

Det er alfa og omega i forståelsen af vores liv med os selv og hinanden.
Jeg vil forsøge lidt enkelt.
Sandheden - handler for mig om at se virkeligheden i øjnene.
Uden omsvøb og direkte. Det er det vi arbejder med ved at sætte fokus på fællesskabets praksis, kommunikationog ånd. Face reality - på godt og ondt.
Vejen - handler om at du altid er på vej. Dine handlinger forandrer fællesskabet i samme sekund det sker. Din kommunikation forandrer fællesskabet i samme øjeblik. Og ånden i fællesskabet - og hvordan du har det med dig selv og de andre og fællesskabet - er under stadig forandring og fornyelse.
Så fællesskabet er levende og flydende - og alligevel med faste elementer. Ofte er billedet med floden brugt. Hvor floden er nogenlunde fast . medens vandet i floden hele tiden er nyt.
Livet vil jeg forstå som det særlige energifelt, som skaber og udvikler din sandhed og din vej - og den fælles vej og sandhed i dine fællesskaber. Lige fra familien til det globale fællesskab.
Det tænker jeg kunne være overskiftterne.