18. januar 2014

Livet er skabelsens proces“Livet er skabelsens proces i samværet med andre – hele tiden i bevægelse og forandring".


(Steen Clausen - inspiration: Axel Honneth ”Behovet for anerkendelse”, Hans Reitzels Forlag)