Indlæg

Tilgivelse

Billede
Tilgivelse - et mellemværende mellem mig og gud
"Tilgivelse er først og fremmest en gave fra Gud til os, noget som sker med Gud og os - og i os. Det betyder derfor ikke, at vi på en gang, får et venneforhold til det eller de mennesker, vi tilgiver. Men vi bliver sat fri af had og vrede. Fri til at leve og tage ansvar. Fri til at tjene. Fri til at se på livet og fremtiden med nye øjne. Mulighedens øjne.
Krisens mulighed, Bodil Aagaard Friis, 1999, side 60

Tor Nørretranders nye bog og interview i DR2

Billede
Tor Nørretranders har lige udgivet denne gode bog, der på samme måde finder veje i hele vores forvandlingsproces ved at gøre det som skal gøres med glæde. 
Her er et fremragende præsentation og interview med Tor Nørretranders i deadline på DR1 lørdag aften den 19.oktober 2019.
Her er linket med præsentation og interview af Tor Nørretranders og glædens bog

Nytårshilsen 2019 fra Steen Clausen

Billede
Til læsning og refleksion Naturbilleder er så stærke. Lige nu sidder jeg i vinterens tid til fordybelse på vej mod forårets nye livsudfoldelse, sommerens levende liv og efterårets vej til eftertanke med fornemmelse for tilværelsens dybder. En levende helhed som favner kloden, naturen, mennesker og mig.
En helhed som vi lever, ånder og er i.

Vi har naturen i os og naturen omkring os. I fordybelsens tid giver vi energi til fordybelse i vores indre univers og søger mod livets inderlighed. I livsudfoldelsens tid engagerer vi os med energi og kærlighed for mennesker, natur og kloden. Filosoffen David Bohm kalder det dels den indfoldede verden og den udfoldede verden.


2019 bliver året hvor kristendommen må træde i karaktér og ud i vore fællesskaber med det glædelige budskab som kristendommen er, funderet i inderlighedens og kærlighedens dybder gennem tusind år. 
Med det som fundament må vi tage ansvar og omsorg for vores vaklende klode, vores vaklende
menneskelighed og de vaklende fælless…

Hindupræst møder Jesus

Billede
Rahil Patel
Hindupræst møder Jesus.
301 sider199,95 kroner.
ProRex Forlag.
Nu på dansk
Bemærk originaltitel: "Found by love"
"Pointen i bogen og i kristendommen er, at det er Gud, der finder os.
Vi skal ikke præstere os op til Gud, men vi skal koncentrere os om at være mennesker sammen.
Det var den overraskende opdagelse, swamien gjorde undervejs."

Fra Søren Hermansens anmeldelse af bogen i Kristeligt Dagblad den 27.december 2018
Hvor herligt at læse. Det svarer til Diapraxis fokus og essens  "At være menneske blandt mennesker".

Et smukt citat om at opleve sit liv og udvikling som en del af helhedens liv og udvikling

Billede
"Alt liv er nøje afstemt i forhold til helheden. Og alle eksistensformer har i sig en iboende bevidsthed ikke blot om deres egen funktion, eksistensberettigelse og livsbestemmelse, men rummer også en viden om meningen med det hele. En bevidsthed om sig selv i forhold til skabelsesloven, hvor indholdet er modning og forædling af alt livs sammenhæng. Og den livsoplevelse at alle eksistenser udvikler sig i overensstemmelse med hinanden, er jo netop udtryk for, at vi alle er i besiddelse af denne iboende bevidsthed om forædlingsloven."
Citat: Livets træ-og menneskets rødder-1 af Gunnar Nielsen og Helen Eriksen s.11.

Marias Ø - Diapraxis retræter i september

Billede

Dia logos - definitioner

Billede
David Bohm “On dialogue”: “Dialog er en proces, hvor deltagerne mødes direkte ansigt til ansigt. Dialog kan ikke og skal ikke sammenblandes med endeløs teoretisering eller spekulation.”

“Dialogens natur er en afslappet, ikke dømmende nysgerrighed. Det væsentligste er at se tingene så friskt og klart som muligt. At pleje denne evne er centralt i dialogen.”

William Isaacs ”Dialogue and the art of thinking together” “Dialog, som jeg forstår det, er en fælles undersøgelse, en måde at tænke og reflektere sammen på.”

“Dialog er en levende undersøgelse af erfaringer i og mellem mennesker.”

“Formålet med forhandling er at nå en aftale mellem parter som er uenige. Intensionen med dialog er at nå en ny forståelse og, ved at gøre det, skabe en helt ny basis for tanker og handlinger. I dialog løser man ikke alene problemer, man opløser dem.”
Dia Logos (William Isaacs) Dialog stammer fra det græske ord ‘dia logos’. Dia betyder gennem og logos oversættes til ”ord” eller mening”. I virkeligheden …