8. august 2017

Meditation i og omkring det grænseløse felt


Meditation - en definition:
“Veje, hvorigennem selve den iboende essens ved det levende kan kontaktes, hvor det, der ”aldrig er født og aldrig vil dø” bevidst kan opleves i sin fulde udstrækning.”
Her nærmer vi os en vej til kildens udspring. Definitionen kalder det essensen ved det levende. Denne essens har evigt liv. Aldrig født og aldrig dør.
Det handler om at forbinde sig med denne essens. At være i denne essens. Eller måske ikke som bestræbelse, men som åbning. Jeg gør mig åben for at være i det felt.

3. august 2017

Vedkommende og berørende læsning af ny testamente

Inspiration: Ignatius Loyola exercitier

Lad stilheden indfinde sig
En kort bøn, hvor vi beder om Helligåndens nærvær og vejledning.
Vi læser en udvalgt bibeltekst højt et par gange

Jeg går ind i teksten og visualiserer, at jeg var med. Måske som tilskuer, måske som en af personerne i teksten. Jeg bruger alle de sanser, som teksten lægger op til. Ser, hører, føler, lugter, smager - forestiller mig, at jeg var med, da det skete, det blev sagt eller skrevet. Er der handling eller dialog i teksten, følger jeg personerne.Møde sindets potentialer

Mennesket og menneskets sind har uendelige muligheder og potentialer.

Hvordan møder du eller fanger disse potentialer?

Du møder det, du fanger. Du lukker op for det, som du bliver indfanget af.Hvis du møder godheden med ondskaben i dig selv, møder godheden med afvisning – noget du ikke vil have med at gøre – i din bevidsthed – så giver din modstand liv til det ondes mulighed.

Hvis du møder det med venlighed, lader det passere – ja, det er også en mulighed – kan du fange drivkræfterne bag, ved at:

  • Møde den anden med åbent sind - i den andens mokkasiner 
  • Møde den anden med åbent hjerte - i den andens følelser 
  • Møde den anden med åben vilje - underkaster dig universet 
En mulighed i sindet og en mulighed i verden

Du bliver friere, når du møder verden med venlighed, retfærdighed og sandhed.

Om sjælen - at være i kontakt med den levende sjæl

Jeg tænker at min sjæl ikke kan være genstand for mine undersøgelser, domme og fordomme; snarere er det mine domme, fordomme og undersøgelser som er objekter for min sjæl.

Fordybelsens ånd tvang mig til at tale med min sjæl som et levende og selvstændigt eksisterende væsen. Jeg måtte indse at jeg havde mistet min sjæl som et objekt, men i stedet fundet en levende ven.
Tolstoy: den røde bog side 232,2  

15. marts 2017

Åben sårbarhed

Sårbarhed er fødestedet for kærlighed, for at høre til, glæde, mod, empati og kreativitet.

Sårbarhed er kilden til håb, empati, ansvarlighed og autenticitet.
Hvis vi ønsker større klarhed i vores formål eller dybere og mere meningsfulde åndelige liv, er sårbarhed stien. -Brené Brown [1]
Kilde: Richard Rohr Meditation: 8.marts 2017

14. marts 2017

Treenigheden - gud - søn - helligånd


Vi lever i og med guds væsen.. Guds væsen udfoldes gennem de treenighedens tre kræfter,


  • Fader: guds skabelseskraft
  • Søn: Kristus som guds væsen i mennesket
  • Helligånd: Relationerne - det som driver energi og liv.
  • Husk du er med i dansen i det lille spejl

Jeg danser med guds væsen. Guds væsen lever med mig i verden. Guds væsen er i mig, jeg er i guds væsen.

Guds er ikke over mig, jeg er ikke under gud. Gud er med mig i mit liv. Guds kærlighed er med mig - altid. Den er der. Gud elsker mig.

Derfor et opgør med gud som autoritet. Og dermed et opgør med en forståelse af synden, som at gøre noget forkert, som derefter skal straffes af gud.

Hvordan skal jeg virke, leve med og forstå, og være med treenigheden?
Hvilke danse inviterer guds væsen til, og hvilket dans inviterer jeg guds væsen til?

Beskriver treenigheden guds natur?

Kan guds natur beskrives som et flow gennem de treenigheden.
En radikal relation,
Et stærkt fællesskab med Kærlighedens dans. Og gud er ikke danseren. Gud er selve dansen ?
13. marts 2017

Fordybelsens gyldne trekant


Vi er ofte fanget i den 2-dimensionelle verdens tænkning og handling.
De gode - de onde
Det gode - det onde
Det rigtige - det forkerte
Kristne - Muslimer
Demokrater - terrorister
Retfærdige - uretfærdige
Os - de andre
Mig - de andre

Det fører til den umiddelbare reaktion af fjendtlighed og fjendtlige handlinger, og fylder dig selv med vrede og had.

Ved fordybelsen indbringer du det tredje element i din forståelse af dig selv og den verden du lever i og er en del af.

Det tredje element har mange navne og du kan bringe dig et stykke på vejen mod fordybelsens kilde og søge mod dybderne.

Helikopter perspektiv

Når du går i helikopterens perspektiv ser du både dig selv og den anden - de andre - som en del af et fællesskab. Du begynder at se den virkelighed I begge er indfoldet i og som er medskaber jeres tanker og handlinger.  Med eller mod hinanden.

Følelses perspektiv

Du kan se det fælles i jeres følelsesmæssige reaktioner og se at I begge reagerer som mennesker og derfor ser jeres menneskelige fællesskab og ikke jeres menneskelige fjendskab.

Fredsmæglerens perspektiv

Når du bringer en fredsmægler ind i den polariserende verden bringer du netop en ny dimension ind i jeres fælles liv og gennem den fordybelse som fredsmægleren udfolder kan polariseringen ændres til en fællesskab. Et levende fællesskab.

Kristendommes perspektiv

Den kristne kan bringe gud eller kristus ind som fordybelsens anker. 
Hvordan mon kristus perspektiv ser denne polarisering? 
Hvordan mon verden ser ud fra guds perspektiv? 
Og hvor er kristus og gud? 

Som en blandt andre autoriteter i en ydre mangtfuld verden? - Med gud -konge og fædreland?
eller 
som en levende identitet i dig og hos alle mennesker og - i alt liv? 

Læs Bjergprædiken i Matthæus kap 5 for en afklaring.

Treenigheden i Kristendommen, hvor gud er tredimensionel "Fader - Søn - Helligånd" rummer også den tredimensionelle tilgang og verden som den skabende gud, som fornyelsens gud.