14. marts 2017

Treenigheden - gud - søn - helligånd


Vi lever i og med guds væsen.. Guds væsen udfoldes gennem de treenighedens tre kræfter,


  • Fader: guds skabelseskraft
  • Søn: Kristus som guds væsen i mennesket
  • Helligånd: Relationerne - det som driver energi og liv.
  • Husk du er med i dansen i det lille spejl

Jeg danser med guds væsen. Guds væsen lever med mig i verden. Guds væsen er i mig, jeg er i guds væsen.

Guds er ikke over mig, jeg er ikke under gud. Gud er med mig i mit liv. Guds kærlighed er med mig - altid. Den er der. Gud elsker mig.

Derfor et opgør med gud som autoritet. Og dermed et opgør med en forståelse af synden, som at gøre noget forkert, som derefter skal straffes af gud.

Hvordan skal jeg virke, leve med og forstå, og være med treenigheden?
Hvilke danse inviterer guds væsen til, og hvilket dans inviterer jeg guds væsen til?

Beskriver treenigheden guds natur?

Kan guds natur beskrives som et flow gennem de treenigheden.
En radikal relation,
Et stærkt fællesskab med Kærlighedens dans. Og gud er ikke danseren. Gud er selve dansen ?