2. januar 2008

Forståelse og liv - Dansens poesi

Posted by Picasa
Livet skal ikke forstås - livet skal leves.
Det sagde Johannes Møllehave i en nytårsprædiken nytårsnat. På den ene side har jeg det fint med at livet skal leves. Det kan ikke leves med fornuft og forståelse alene. Der hører meget mere til, som slet ikke kan favnes af forståelse, fornuften eller følelser. Så på den led rigtigt. Men livet leves også i forståelsen, fordi forståelsen af livet og mig selv fylder ind i den måde jeg lever livet på og de domme og fordomme og glæder og sorger som jeg ser og lever livet i. Ja, den skyld og skam som jeg belemrer og udvikler mit liv i.

Derfor gjorde en tankegang om at diapraxis også kan ses som en praxis, som en aktivitet hvor teorien og forståelsen udfolder sig fra praksis og hvor praksis udfolder sig ud fra den involverede teori og forståelse.

Følgende citat fra maleren Matisse falder også ind i det mønster om livets uendelige liv med musik, poesi, historier og dans:

When Matisse was asked in a 1942 radio interview why he painted, he said:

"Why, to translate my emotions, my feelings, and the reactions of my sensibility into color and design, which neither the most perfect camera, even in color, nor the cinema can do. ... [Artists are] useful because they can augment color and design through the richness of their imagination intensified by their emotion and their reflection on the beauties of nature, just as poets or musicians do."
Quote source: Matisse on Art, edited by Jack D. Flam, page 92