10. august 2018

Dia logos - definitioner

David Bohm “On dialogue”:

“Dialog er en proces, hvor deltagerne mødes direkte ansigt til ansigt. Dialog kan ikke og skal ikke sammenblandes med endeløs teoretisering eller spekulation.”

“Dialogens natur er en afslappet, ikke dømmende nysgerrighed. Det væsentligste er at se tingene så friskt og klart som muligt. At pleje denne evne er centralt i dialogen.”


William Isaacs ”Dialogue and the art of thinking together”

“Dialog, som jeg forstår det, er en fælles undersøgelse, en måde at tænke og reflektere sammen på.”

“Dialog er en levende undersøgelse af erfaringer i og mellem mennesker.”

“Formålet med forhandling er at nå en aftale mellem parter som er uenige. Intensionen med dialog er at nå en ny forståelse og, ved at gøre det, skabe en helt ny basis for tanker og handlinger. I dialog løser man ikke alene problemer, man opløser dem.”

Dia Logos (William Isaacs)

Dialog stammer fra det græske ord ‘dia logos’. Dia betyder gennem og logos oversættes til ”ord” eller mening”. I virkeligheden betyder dialog ”flow of meaning”. Men det er endnu mere. I den allerældste betydning af ordet logos betyder det ”at samles” og var en intens opmærksomhed på relationer i naturverdenen. Johannes evangeliet begynder således: ”I begyndelsen var ordet (logos). Det kan vi nu forstå som: I begyndelsen var relationerne. Når vi går et skridt videre betyder dialog en samtale hvor folk tænker sammen i relationer. (Dialogue and the Art of Thinking Together, s. 19)

“Dialog forsøger at forandre kilden til vore tanker og følelser, i stedet for at være resultatorienteret.”

“Dialog søger at angribe fragmentationerne – ikke ved at reorganisere de fysiske komponenter i en samtale - men ved at afdække og ændre de organisk underliggende strukturer som skaber dem.”

Dialog med mig selv - mine følelser og lidenskaber, min sårbarhed

Ydmyghedens vej ned til det som er mig.
Det er her gud giver mening, fordi gud holder mig i hånden.

Bogen: Anselm Grün: Spiritualitet nedefra inspirerer
Ydmyghedens vej ligner meget arbejdet med opmærksomhed i det som sker i mig.


Thich Nhat Hanh siger det i bogen: "Fred er vejen".
Hils med venlighed på det som sker i dig selv. Sig goddag til dig selv og den du er.
Sagtmodighedens vej er den samme.

Ydmyghed i erkendelse af den menneskelige natur er absolut ikke det samme som svaghed eller veghed overfor andre.

Kend dig selv, som det hed hos grækerne.
Kend dig selv. Start dialogen nu.

Tør du se dig selv i øjnene.
Hvordan får jeg modet til at trænge ned i min egen natur og mit eget væsen.
Og se det som er mit og det som tilhører alle mennesker. Både det onde og det gode.
Kan jeg forlade denne opdeling og turde se det hele i øjnene.

Citater fra Spiritualitet nedefra:
Det latinske ord Humilitas har med humus – jord – at gøre. Humilitas er altså det at forsone sig med vor jordiske natur, med vor jordbundethed, men vore drifter, med vor skygge. Humilitas betyder at have mod til sin egen sandhed. (side 10)

Spiritualitet nedefra beskriver på den ene side de terapeutiske skridt, som mennesket må tage for at nå til sit sande væsen. På den anden side er den religiøse vej, der via erfaringen af fiasko fører til bønnen, til ”skriget fra det dybe” og til et nært gudsforhold. (side 11)

Spiritualitet ovenfra.
For at opretholde sit eget ideal fortrænger man sin skygge og projicerer den over på andre, som man skælder ud over og forarges på. Fortrængningen af det onde i ens eget hjerte fører til fordømmelse af andre, som man i guds navn ofte behandler ret så brutalt. (side 15)

Man må tage sin egen realitet alvorligt og sætte den i relation til idealerne. (side 15)

2. kor.12,9 ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed”. (side 22)

Det ser ud til, at der findes en form for menneskelig samvittighed, som straffer enhver alvorligt, der ikke på et eller andet tidspunkt opgiver den dydige stolthed i sin selvopholdelse og aflægger bekendelse af sin fejlbare menneskenatur.

Uden denne bekendelse vil en uigennemtrængelig mur adskille mennesket fra den levende følelse af at være menneske blandt mennesker.(side 49, henviser til Jung bind16,63)

Fællesskab med andre mennesker kan jeg kun opleve, hvis jeg er parat til at acceptere mig selv med de fejl og svagheder, som jeg nu engang har. Så længe jeg er nødt til at skjule mine svagheder, kan jeg kun opnå en overfladisk kontakt med andre mennesker. (side 49)

Spiritualitet nedefra.
Det er at opretholde og føre dialog med vore lidenskaber, vore sygdomme og sår. (side 63)

Kvanten - det kvantemekaniske rumskib


Det kvantemekaniske rumskib

Tag med på en rejse tilbage til universets skabelse med det kvantemekaniske rumskib. Du kan se jorden og dig selv som menneske - gennem en kvantemekanisk optik, der går hånd i hånd med refleksion. Kvanten eksisterer i al evighed. Den er alle steder på én gang.

Du må have fat i kvanten. Det er kvanten, som har været med lige fra universets skabelse. Så når din bevidsthed forbinder sig med kvantens bevidsthed, kan du starte ved Big Bang. Du ved godt, det ikke var det første. Men med kvanten og i det kvantemekaniske rumskib, kan du ikke komme længere tilbage.

Rent praktisk kan du være og opleve universets udvidelse. Du kan sidde på kanten af udvidelsen og se tomheden og intetheden, som du farer ind i. Og du kan vende dig om og se alt det, der skabes - i det, som du lægger bag dig. Du ser stjerner, måner. Du ser solen og jorden. Du ser jordens skabelse. Du kan opleve og se bjergene, som foldes og vokser. Havene, der fyldes af vand, bølger, der raser. Millioner af skabelses-år kan du opleve i ét nu.

Fra rumskibets optik kan du også se menneskene og træde i deres fodspor. Se, hvor de bevæger sig hen og hvordan de stræber efter det, som skaber både glæde og sorg hos dem.

Du ser hvordan menneskene sammen. De skaber fællesskaber, de lever i fællesskaber, de dør i fællesskaber. Du ser fællesskaber opløses og dø. Du har en fantastisk verden for dig.

Det smukkeste sted

Kvanten er det, som eksisterer, når din krop ikke længere er - men er død. Kvanten lever evigt. Kvanten har evigt liv. Kvanten er en del af en lærerig organisation i den menneskelige krop. Det er først for ganske nylig, kvanten har givet dig til kende for mennesker. Det sker, når mennesker glemmer den verden, de lige sidder i lige nu og giver sig hen i det kvantemekaniske rumskib.

Kvanten eksisterer altid. Den eksisterer i al evighed. I evig tid – uden tid – og i uendelighed. Den er alle steder på én gang.

Der er en særlig kvant, som hjælper kvanterne til at manifestere sig i bevidsthederne. Så du ikke længere ser og oplever med hjerte, sjæl og sind, hvad du oplever med hele din krop.

Kvanten sætter sig ud over kroppen og giver dig en oplevelse i evighedernes og uendelighedernes univers. Så kvanten giver dig nye, øjne, ører - ja den giver dig en helt ny sansning.

I dag går vi bare 6000 år tilbage.

Nu vi skal starte. Op og mærk jorden. Rundt om den.
Hvor er det smukkeste sted for dig. Du har været der.

7. august 2018

Mægleren arbejder med krop og ånd omkring de stærke modsætninger


Vi bruger stærke ord om stærke modsætninger.

Krig og fred
positiv og negativ
kreativ og destruktiv

Mægleren arbejder med disse begreber når vi ser på konflikter mellem mennesker, mellem nationer, mellem fællesskaber. Ja, de indgår faktisk i diapraxis definition på mægling.

Mægleren spørger til, hvordan vi har det med hinanden - hvordan er jeres relation - er den fredelig eller krigerisk, positiv eller negativ eller kreativ eller destruktiv. Vi undersøger hvordan deltagerne har det, deres behov bag følelser og måske hvad det er som giver mening for dem hver især.

Vi kan også se på os selv som menneske. Vi kan se på sindet - bevidstheden, sjælen - og vi kan se på kroppen. Vi kan se på kampene mellem krop og sjæl og beskrive dem på samme ord. Vi kan se på den helhed som krop, sjæl og ånd udgør. Sammenhængen mellem det som sker i sindet og det som sker i kroppen.

Vi kan også se på kroppen alene og beskrive kampene - det vi kalder sygdom.

Vi kan også se på sindet alene og kampene der - det vi kalder det psykiske - psykiske sygdomme.

Når vi arbejder som mægler med mennesker har vi 2 tilgange - grundpiller.

Den ene grundpille er, “Når du åbenbarer det som er i dig bliver du fri, hvis du ikke åbenbarer det, bliver du ødelagt”. 

Den ligger bag ved hele dialog fasen, som vi hidtil har arbejdet med den. Fortæl nu hvordan du opfatter det vi snakker om, hvad er fakta, følelser og behov og hvad beder du om fra den anden. Vi arbejder nu også med feltet hvad er det som giver mening for dig. Den dybere mening, inspireret af U-teoriens modeller, når vi går i dybden. Vi søger at hele relationen og ændre den fra det krigeriske til det fredelige, fra det negative til det positive og fra det destruktive til det kreative.

Den anden grundpille er, “Jordforbindelse hjælper kroppen med at hele”. 


Det betyder at de ydre omstændigheder hvor mæglingen foregår skal være i orden.

For mig er udtrykket jordforbindelse udtryk for at de ydre omstændigheder skal være tæt på naturen og det skønne og det smukke. Derfor blomster, orden i rummet, lys, afslappet atmosfære. Det betyder også at ved længere mæglinger skal vi ud i naturen, tage den til os på forskellig måde. At være ved vandet, i bjergene, nær dyr er i sig selv helende momenter.

På det personlige plan er det på samme måde vigtigt at forbinde sig med det skønne og det smukke i naturen. Med naturens elementer som vi nu kan lide dem - det er jo lidt forskelligt for hver af os.

Billeder kan også være vigtige.

Jordforbindelsen illustrerer jo, hvad der på det ydre plan er fælles for os.

Hvad der er fælles liv og livsvilkår.


Vi lever i kraft af den samme sol om dagen og den samme måne om natten.

Vi står på den samme klode og forholder os til den samme tyngdekraft, når vi færdes på kloden.

Vi nyder de samme stjerner.

Vandet og oceanerne er vi fælles os. Skyer og himmel.


Vi kan fortsætte med dyrene, skovene - ja bliv bare ved.

Mæglingens krop og ånd

Hvis vi bruger lidt store ord, så er mæglingens ånd vores dialog og metode, medens mæglingens krop er de ydre omgivelser som fremmer at mennesker får mulighed for at forvandle sig og ændre opfattelse af sig selv og hinanden. Vi kan også sige at der er en indre side i relationen til mægler - som er tilliden og håbet - og det ydre som er at forbinde sig med den verden vi er skabt af og en del af.

Som menneske må du have forbindelse til begge grundpiller og som mægler tror jeg det er afgørende at begge elementer er til stede. Ved undervisning i mægling er det på samme måde vigtigt at begge elementer er til stede.

Nedenfor et par henvisninger til interessant læsning.

10 måder at forbinde sig med naturen på

Jordforbindelse hjælper kroppen med at hele
6. august 2018

175 Talking Stick & Dialogue stick


Talking stick bruges for at sikre, at der tales i runder.

Når den ene er færdig gives den videre til den næste.
I grundformen er kun opklarende spørgsmål tilladt.
Det er kun den som har pinden, der har taleret.
Hvis det aftales, kan pinden også gives videre uden for runden.
Det er også ok at sige pas, især i de senere runder hvor man ikke har noget at tilføje.


Dialogue stick

Dialogue stick "tvinger" deltagerne til at indgå i dialog.
Den er formet som en høtyv med skaft og 2 ender. En gren med 2 sidegrene kan bruges.

Den som taler holder i skaftet og taler.

Når stokken gives videre holder den næste om den ene spids og resumerer hvad der er sagt og får anerkendelse / korrektion herfor af den som talte.

Derefter tager vedkommende fat om den anden spids og fortæller om noget af det sagte har gjort indtryk. Vi kalder det: "Er der noget om snakken?".

Først derefter tages fat om skaftet og vedkommende fortæller om sin opfattelse.

Gennem brug af dialog stokken opnås de 3 vigtige ting i en dialog:
Jeg får fortalt det som er vigtigt for mig i ro
Jeg får en lytter som genfortæller, resumerer, hvad jeg har sagt
Jeg får en lytter som fortæller, hvad der har gjort positivt indtryk

Først derefter hører jeg hans / hendes mening og holdning

Dialogue stick - Dialog stokken er udviklet af Steen

173b Om tilgivelse og retfærdighed citat


”If I say ”I forgive you” I have implicitly said you have done something wrong to me. But what forgiveness is at its heart is both saying that justice has been violated and not letting that violation count against the offender. I release the offender who is [an] offender from what the justice would demand to be done”.
(Citat: Miroslav Wolf, den 2. april 2004, Religion & Ethics Newsweekly, Episode no. 731)

173a Dialogisk arbejddsplads


“En dialogisk arbejdsplads er kendetegnet ved en høj grad af samstemmighed mellem styrende organer/ledelse på den ene side og de ansatte på den anden med hensyn til vilkårs- og målforståelse. Her hersker den forpligtende samtale, præget af åbenhed, forvaltningsmæssig ansvarlighed og gensidig informations- og handlingsforpligtelse.

Modsætninger i interesser og holdninger formuleres, drøftes og bearbejdes i principper og praksis til gunst for arbejdspladsen, dens ansatte og ydelser.

Her spiller samarbejdsudvalget en videre rolle end de gældende reglers minimalkrav om ”information og drøftelse”. Det er de ansattes garanti for medindflydelse, egalitet og udviklingen af personlige og sociale værdier.”

(Erland U. Jessen, formand for Kontaktrådet i ”Den dialogiske arbejdsplads”, Magisterbladet 11.-12. juni 2003)

173 Livet er en skabelsesproces


“Livet er skabelsens proces i samværet med andre – hele tiden i bevægelse og forandring".
(Steen Clausen - inspiration: Axel Honneth ”Behovet for anerkendelse”, Hans Reitzels Forlag, år ??)

”Ved at arbejde med og undersøge verden forandrer du dig selv og verden. Neutral eller objektiv iagttagelse findes ikke.
Krop og bevidsthed hænger sammen som bølge og partikel.
Jeg er i verden og verden er i mig. Del og helhed – delen er i helheden og helheden er i delen.”
(Steen Clausen - inspiration fra den nyere fysik (David Bohm)

Nogle basale erkendelser om liv
Alt liv er originalt. Ingen kopier. Forskellighed og mangfoldighed.
Alt liv er individuelt og søger at realisere sit eget potentiale.
Alt liv eksisterer i kraft af fællesskab med andet liv. Det træder i relation og giver og tager.”
(Steen Clausen - inspiration fra seminariet Dialogens dans / Dansens dialog)

”Dialog med verden omkring mig skaber forståelse for min relation til verden og andre mennesker.
Dialogen med mine lidenskaber, følelser og sår skaber forståelse for mine reaktioner.
Fællesskabets dialog.”
(Steen Clausen)

”Din glæde, lykke og fred ligger i din relation til den verden, som er om dig.
Du må selv tage ansvar for dine relationer og ikke skyde skylden for godt eller dårligt på andre, men selv tage ansvaret på dig.

Det betyder ikke, at du skal være egoistisk og koncentrere verden om din egen navle. Tværtimod hænger lykken sammen med, at du lever med kærlighed til din næste, dine fjender og dine venner. Det betyder ikke, at du skal være enig med dem. Tværtimod. Det betyder et engagement i de andres livsudfoldelse, et engagement i deres ret til at være i verden og eksistere og udfolde deres menneskelige potentialer.

Ledelse af fællesskaber i krise og konflikt.”
(Steen Clausen - inspiration seminaret “ledelse af fællesskaber i krise og konflikt”)

3. august 2018

152 Dynamiske morgenmeditationer

En morgenmeditation. Med handlekraft, energi og idéer. Og refleksion og grublerier. En åndelig udvikling og afslapning.

Sådan starter dagen på en tilfældig morgen med tanker i meditationens tegn

Lad os springe ud på det dybe vand.

Forbind dig med naturen og dens forandring. Jeg er i verden og verden er i mig.

Find et element og forbind dig.

Med tro, håb og kærlighed

Paulus har et budskab og en udfordring til mennesker

”Kærligheden

Vers 1. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.”

Vers 2. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.

Vers 3. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.”

Paulus, Det nye testamente, 1 Korintherbrev, kap. 13

Paulus slutter med ordene:

“Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”

1. Korintherbrev, vers 13

Leve gro og udfolde

Vi taler om anerkendelse i forskellige former. Hvorfor ikke gå direkte til værket og se livet i øjnene. Vi lever, gror og udfolder os - af og med kærlighed. Vi lever og udfolder os med vores håb og vores drømme.

Hvordan folder vi os ud med vore medmennesker, så de lever, gror og udfolder sig?
136 Et åndeligt perspektiv

Det traditionelle perspektiv

ser virkeligheden i  det materielle perspektiv. Det som ses og høres og har en levetid. Huse, penge, og hvad dertil hører. Den fattige har ofte et materielt behov, netop fordi hans fattigdom er beskrevet ud på en skala, som sætter ham i den nederste ende. En materiel værdiskala.

Det åndelige perspektiv 

er lige så umiddelbart, men tager udgangspunkt - ser og forstår verden – ud fra evighedens og uendelighedens perspektiv. Det evige har ingen begyndelse og ingen ende. Det uendelige starter ingen steder og slutter ingen steder. Det beskrives derfor i helheder. Og er på en materiel måde ubeskriveligt.

Cirklen 

som model har den egenskab, at den lægger op til gentagelsen, mønstret som forståelsesramme og er derfor egnet til at beskrive og skabe forståelse for gentagelsens mysterium og

Evighedstegnet 

er egnet til at skabe forståelse ikke alene for gentagelsen men også finde fokuspunkter i gentagelsen, som skaber denne forståelse.

Bevidstheden 

er noget centralt i det åndelige perspektiv. Det er bevidstheden som skaber forståelsen for livet, meningen med livet og værdien i livet. Skaber forståelse i fællesskabet mellem mennesker og deres bevidstheder.

Du sætter dig - mentalt med din bevidsthed - et andet sted end i den materielle virkelighed og anskuer verden.

Du kan sætte dig i et rumskib og se på verden ude fra. Se på kloden som en helhed, som en organisme, som et liv med dets livsbetingelser.

Du kan også - som i drømmen, visionen fra 1996 - sætte dig på universets udvidelse - med lysets hastighed -, og opleve at alt forsvinder, både fortid og fremtid, fordi du netop ikke kan se den. Det er jo den materielle del du ikke kan se, når du bevæger dig med lysets hastighed, eller det materielle ændrer karakter, sådan som der netop ændrer sig i kernefysikken.

Du kan i din fantasi, i din bevidsthed omfatte jordens skabelse, liv og slutning i et splitsekund og dit liv og menneskets liv bliver en uendelig lille størrelse. Og det samme gælder universets.


1. august 2018

120 Meditativ rejse

Mohenjo-daro
Min drømmerejse gennem 6000 år

Min drømmerejse - nu udvidet med et ophold for 2000 år siden

Det skete om aftenen - fredag aften på Emmausdagene - vi havde en lang meditativ gudstjeneste. Den sluttede med at vi i lange rækker gik op og hentede et stearinlys og bragte det ud af kirken. Inden jeg gik op sad jeg og så på de andre - og der dukkede drømmen op - en dagdrøm ud af meditationen - og ikke ud af søvnen.

Jeg oplevede at jeg på min drømmerejse fra Indien -Mohenjo-daro - startende for 6000 år siden - en gammel vision som tit er til stede i mig. Der fik jeg nu lagt ind at jeg på vejen var rundt om israel og palæstina for 2000 år siden og var sammen med Jesus. Jeg visualiserede faktisk min tilstedelse som vidne til det ny testamentes fortællinger om Jesus. Ja faktisk kom jeg ind i den måde at arbejde med historierne på som Ignatius arbejder med. Nu i historisk sammenhæng. - Og lidt efter - måske da jeg gik i den lange række med mit lys - var jeg på Samothraki under det gamle Grækenland og Rom, hvor de 14 dage om året i store skarer drog til Samothraki og som en del af øvelserne gik med olielamper i lange rækker.