6. august 2018

173 Livet er en skabelsesproces


“Livet er skabelsens proces i samværet med andre – hele tiden i bevægelse og forandring".
(Steen Clausen - inspiration: Axel Honneth ”Behovet for anerkendelse”, Hans Reitzels Forlag, år ??)

”Ved at arbejde med og undersøge verden forandrer du dig selv og verden. Neutral eller objektiv iagttagelse findes ikke.
Krop og bevidsthed hænger sammen som bølge og partikel.
Jeg er i verden og verden er i mig. Del og helhed – delen er i helheden og helheden er i delen.”
(Steen Clausen - inspiration fra den nyere fysik (David Bohm)

Nogle basale erkendelser om liv
Alt liv er originalt. Ingen kopier. Forskellighed og mangfoldighed.
Alt liv er individuelt og søger at realisere sit eget potentiale.
Alt liv eksisterer i kraft af fællesskab med andet liv. Det træder i relation og giver og tager.”
(Steen Clausen - inspiration fra seminariet Dialogens dans / Dansens dialog)

”Dialog med verden omkring mig skaber forståelse for min relation til verden og andre mennesker.
Dialogen med mine lidenskaber, følelser og sår skaber forståelse for mine reaktioner.
Fællesskabets dialog.”
(Steen Clausen)

”Din glæde, lykke og fred ligger i din relation til den verden, som er om dig.
Du må selv tage ansvar for dine relationer og ikke skyde skylden for godt eller dårligt på andre, men selv tage ansvaret på dig.

Det betyder ikke, at du skal være egoistisk og koncentrere verden om din egen navle. Tværtimod hænger lykken sammen med, at du lever med kærlighed til din næste, dine fjender og dine venner. Det betyder ikke, at du skal være enig med dem. Tværtimod. Det betyder et engagement i de andres livsudfoldelse, et engagement i deres ret til at være i verden og eksistere og udfolde deres menneskelige potentialer.

Ledelse af fællesskaber i krise og konflikt.”
(Steen Clausen - inspiration seminaret “ledelse af fællesskaber i krise og konflikt”)

Om diapraxis
“Adskillelsen mellem subjekt og objekt er en måde at se sig selv og omgivelserne på.
Komplementært til dette sker der en sameksistens.
Verden forandrer og skaber mig, og jeg forandrer og skaber verden.
Vi finder på sygdomsbekæmpelse og bekæmper for eksempel bakterier og bakteriernes modtræk er at skabe nye variationer, som vi så skal udvikle nye bekæmpelsesmidler til. Bakterierne vil ligesom os leve.
Vi skaber byer og flytter ind. Natur bliver til civilisation eller kultur og mennesket i byen forandres.
Vi lever, røres og er i naturen og civilisationen og – naturen og civilisationen er i os.
Det samme gælder selvfølgelig mennesket. Blandt mennesker lever, røres og er.
Kontakten skaber nyt og forandrer.”
(Steen Clausen)