Frans af Assisis bøn om fred og kærlighedGør mig til redskabHerre, gør mig til redskab for din fred.

Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder.

Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret er begået.

Lad mig skabe enighed, hvor uenighed råder.

Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder.

Lad mig bringe glæde, hvor sorg og bedrøvelse råder.


Lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.

Ikke så meget at blive forstået som at forstå.

Ikke så meget at blive elsket som at elske.

For det er ved at give, at man får.

Det er ved at glemme sig selv, at man finder sig selv.

Det er ved at tilgive andre, at man får tilgivelse.

Det er ved at dø, at man opstår til evigt liv.


Frans af Assisis bøn (Frans af Assisi 1181-1226)