13. december 2016

Lovens nødvendighedJyske lov kender lovens nødvendighed.


Det var et tankevækkende interview med Norman Finkelstein i Dr2 her midt om sommeren 2014 om Israel og Palæstina / Gasa. Han var skarp og præcis omkring det juridiske grundlag som det må være folkeretsligt. Det var stærkt at holde fast i det og skære igennem så vi alle forstod det. Prøv at se interviewet igen.

Jeg fik lyst til at finde fortalen til Jyske Lov frem og tænke dens skarpe formuleringer af lovens nødvendighed ind i verden i dag år 2014 fra 1241. Prøv selv at lege med lovens nødvendighed på kloden og i verden i dag. Jeg har valgt de udpluk som jeg synes er relevant.

Denne gamle tekst har stadig stor autoritet - dengang da Danmark skulle bygges op - og nu en global verden skal bygges op. Afgørende argumenter for opbygning af global lov og orden kan vi finder vi her.

"Med lov skal land bygges

1. men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov.2. Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. 3. Loven skal tilgodese æren og retfærdigheden, den skal være tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger.4. Det er kongens og landets høvdingers opgave at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med uret, såsom enker og værgeløse børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest uret - og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land-