13. december 2016

Ud af dogmatikken - ind i livet

Lidenskab og videnskab hører sammen som fornuft og følelse, som krop og sjæl.

Livets lidenskabelige vej er den lidenskabelige vandring med omdrejningspunkter i kærligheden, medfølelsen. Vi møder verden med  hjertets åbenhed, lidenskab og engagement. Et frihedens energifelt.
Livets videnskabelige vej er fornuftens vandring, som skaber struktur og rammer for lidenskaben.

I de organisationer hvor Diapraxis leder organisationen gennem en udviklingsproces er begge vandringer vigtige.
En vandring mod det dybere mål for organisationen og for den enkelte i organisationen.
En vandring som kan føre et fornyelse af organisationens og den enkeltes liv.

En mulighed for påny
at møde verden med åbent sind og med åbent hjerte
med
  • tillid fremfor mistillid og frygt
  • barmhjertighed og medfølelse frem for kynisme
  • sandheden i fokus frem for domme og fordomme.

Det kalder jeg - ud af dogmatikken - ind i livet.
Tag en uge på Marias Ø i Montenegro i efteråret. Se www.diapraxis.dk