13. december 2016

Mægling filosofi og praksis


Livsfilosofi – et udgangspunkt
Da jeg i år 2000 udarbejdede det kompendium og den manual som bruges i uddannelsen af konfliktmæglere i Institut for Diapraxis, var det vigtigt for mig, at vordende mæglere ikke blot lærte et håndværk med dertil hørende redskaber. Det var vigtigt at de lærte, at de som mægler blev deltagere i et menneskeligt drama, som hører livet til, og som ingen kan tage fra livet eller mennesker.

De måtte forlade rollen som tilskuere og eksperter, for hvem er eksperter på andres liv og konflikter. De måtte lære at bruge deres erfaring og menneskelige ro, som de er i besiddelse af, fordi de netop deltager i dramet med respekt og værdighed overfor de, som gennem konflikten må igennem dramet. Det hjælper du som mægler med til. Deres opgave var, som det bliver udtrykt, at være tilstede som menneske blandt mennesker.

Det var og er min egen erkendelse, at alene det dybe engagement, den hjertelige forbindelse og den medfølende indsigt i, hvad der foregår hos de konfliktende parter, er grundlaget for nye erkendelser hos parterne som kan skabe varige forandringer.

Det overfladiske kan holde nogle måneder, og skal selvfølgelig ikke afvises, men det varige kommer fra nye perspektiver og nye vinkler på parterne selv og hinanden, som kommer fra dybere kilder i mennesket.

Især var jeg glad for følgende citat fra den engelske konfliktmægler Adam Curle:

Virkningsfuld mægling

“Jeg vil gerne understrege forbindelsen mellem mægling og spiritualitet. Fred er en mental tilstand og ikke kun en social eller politisk foreteelse. Hvis jeg ønsker fred med min fjende, uden hvad vi kalder en forandring i hjertet, vil den fjendtlige indstilling bestå og senere nemt kunne bryde ud i vold.Virkningsfuld mægling afhænger derfor også af mæglerens evne til at skabe en ændring i såvel den mentale erkendelse, som i hjertet, hos dem som han mægler imellem.

Ændringerne sker ikke ved manipulation, som alle der beskæftiger sig med børn vil vide, men ved deltagende og medfølende indsigt i den andens sind. Dette er noget, som vi kun vil kunne opnå, hvis det krævende ego, til en vis grad, er blevet tæmmet, og den åndelige styrke, i samme grad, frigjort.

Man skal ikke undervurdere værdien af de konfliktløsningsredskaber, som mæglere selvfølgelig bruger. Men hvis disse redskaber er adskilt fra ethvert spirituelt grundlag, erkendt som uerkendt, vil de udarte sig til smarte tricks - illusoriske og forlorne.”

”Fra Adam Curles forord til bogen Mindful Mediation af John A.McConnell, 1995.Oversat af Steen Clausen."
Magt og menneske
"At vort liv med og mod hinanden består i, at den ene er udleveret den anden, betyder, at vore indbyrdes forhold altid er magtforhold. Den ene har mer eller mindre af den andens liv i sin magt.""Med andre ord, er det ugørligt at slippe for at have magt over det andet menneske, vi har med at gøre.""Kendsgerningen, at det ene menneske har mer eller mindre af det andet menneskes liv i sin hånd, kan vi ikke ændre. Det hører vort liv til, sådan som det nu engang er. Det er ikke i kraft af en beslutning, at vi viser tillid og udleverer os, men vi lever altid på forhånd udleverede - hvad enten det er i en flygtig stemning eller i et alt bestemt skæbnefællesskab. Det ene menneske er derfor prisgivet det andet menneskes udnyttelse."

"Af den elementære afhængighed og umiddelbare magt udspringer fordringen om at tage vare på det af den andens liv, der er afhængigt af én, og som man har i sin magt, idet det dog ud fra samme fordring er udelukket, at varetagelsen nogensinde kan bestå i for den andens skyld at tage hans selvstændighed fra ham. Ansvaret for den anden kan aldrig bestå i at overtage hans eget ansvar.""Er det ene menneske da i grænseløs forstand prisgivet det andet menneskes udnyttelse ? Har den enkelte kun valget mellem enten på nåde og - især - på unåde at være udleveret den anden, eller at øve gengæld og på sin side udnytte den andens prisgivelse i en alles krig mod alle ? Nej, så galt er det ikke, takket være ret, moral og konvention. De beskytter os, hver på sin vis, mod hinanden.""
Kilde: Løgstrup: Den etiske fordring, 1962 side 61-66"
Om workshops i mægling
"Jeg foretrak at tænke, at det som der var brug for, og som vi alle sammen har brug for, er at udvikle vores menneskelighed så fuldstændigt som muligt, vores potentiale som mennesker…..Men .. hvordan kunne jeg foregive at "lære" andre at være mere menneskelige ? Jeg var nødt til at være lige så meget som andre var. Svaret, synes jeg, var at bruge workshoppen til at give hinanden gensidig hjælp. Herfra ville læringen komme til os alle, snarere end fra en hvilken som helst formel instruktion. Faktisk ville den første lære være, at vi alle har noget at give og noget at lære."
"Kilde: Adam Curle, Another way - positive response to contemporary violence, 1995 Oversat af Else Hammerich