13. december 2016

Kilden til kosmos og liv - indisk tankegang

Historien om universet begynder med historien om lyset. Det fortæller Henryk Skolimowski i sin nye bog. ”Let there be light. The Mysterious journey of cosmic creativity”. Bogen udfolder universets kreative kraft.

Lys er altgennemtrængende og altskabende. Kilden til alle kilder. Universet er en fotosfære, lysets hjem. Fotosyntese er begyndelsen på historien som befrugtede Jorden med liv. Udviklingen af levende systemer i kosmos grænseløse tomhed blev en nødvendighed på universets rejse.Evolution er den anden altgennemtrængende kraft i universet, som hjælper universet til at vokse, udvikle sig og til at komme ind i en tilstand af dynamik. Alting fornyr sig takket være evolutionen. Evolutionen har arbejdet lige siden lyset skabte det. På sin evolutionære rejse, blev universet befrugtet, og der blev liv på planeten Jorden. Lyset skabte liv og evolutionen nærede det.

Tid er den tredje altgennemtrængende faktor, der påvirker universets kreative rejse. Universel Time Scale (UTS) er forskellig fra den jordiske tid. Alle universelle fænomener foregår i UTC. Evolutionens kreativitet udvikles i tiden. Tid er det hjul der fortsætter evolutionen. Tid bestemmer eksistensens former til hver en tid, "Tiden er en ødelægger af verdener," siger Lord Krishna siger i Bhagavad Gita.

På ethvert tidspunkt, er universets tilstand resultatet af den kombinerede virkning af LET - Lys, Evolution og Time.

Universet er integreret og arbejder som en helhed. Evolutionens kreativitet udfolder sig også i helheden.

Udviklingen af den menneskelige art er ikke blot en perifer udviklingsproces. Evolutionen virker successivt og transcendentalt. Menneskets art udfolder sig også successivt og transcendentalt og universets evolution sker også gennem menneskehedens evolution. I følge Skolimowskis doktrin er universets mening at skabe intelligent liv. Et meget interessant træk ved det menneskelige sind er dets deltagende natur. Skolimowski siger, at det deltagende sind er stort og opfindsomt som selve universet; for universet er en form for sind.

Den menneskelige hjerne er et af de mest spændende organer i naturen og er en unik gave til universet. Det er en vidunderlig udforskning af kosmos. Faktisk afslører evolutionen sig selv og sine hemmeligheder gennem den med mennesket forbundne hjerne og et unikt system kaldet sindet forbundet med kraften som opfatter alle processer i sine omgivelser og i hele universet og dets undere. Vores sind føler pulsen på kosmos og forsøger at løse puslespillet og løse dets dilemmaer.

Livet elsker livet, siger Skolimowski. Livet har også en tendens til at forblive i en tilstand af forbedring. Evolution fra ikke-levende til at levende systemer i universet, betyder at livets lov er frugtbargørelse af universet, som måske er det endelige mål for kosmisk kreativitet. LET - som frugtbargør universet har nødvendigvis brug for mennesket, som har ansvaret for forvaltningen af jorden.

Det altgennemtrængende LET-menneske (Leth) har magt og potentiale til at oplade universet med liv. Det bliver mennesket universelle pligt at bevare, og fuldt ud sikre livets blomstring på jorden, sådan at den levende jord også kan sprede livets frø til andre dele af universet.

Fra: 28 Dec, 2010 India Times [Vir Singh]

(Forfatteren underviser miljøvidenskab ved GB Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar. Drvirsingh@rediffmail.com)
Bemærkning:
Det svarer nøje til indledning af bibelen. 
Om gud som skabte himlen og jorden. Der var mørke og gud sagde: Der skal blive lys. Og der blev lys. Og senere:

Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.

Gud skabte mennesket i sit billede, i guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.