17. december 2016

Bevidsthedernes bevidsthed

Bevidsthedernes bevidsthed.
Det er jo de åndelige væsener, der lever i bevidstheden.
Det som styrer mennesket, når livet giver mening eller er meningsløst.
Det som skaber mening i meningsløsheden.

Bevidstheden er hos alle mennesker, og bevidsthedernes bevidsthed må svare til kvantemekanikkens anskuelsesmåde.

Jeg er i verden og verden er i mig.
Jeg er i helheden og helheden er i mig.