16. december 2016

Fasten - en del af livets rytme - før opstandelsen


Fyrre dage fra askeonsdag til påske.


"I fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af satan; han levede blandt de vilde dyr og englene sørgede for ham".
markus 1,13


En tid til fordybelse i mit liv og se på mønstre og vaner. I ørkenen med himlen over og jorden under. Kun natur.

Hvilke vaner og mønstre står for fald og vil jeg gerne opgive. Hvad vil jeg gerne give slip på, fordi de mønstre og vaner ikke længere er en nødvendig del af mit liv. Kan jeg takke og sige farvel til de mønstre og vaner. Det kan være i mit liv i verden mellem mennesker, men det kan også være i mit indre liv med vaneforeestillinger, billeder eller fjendebilleder.

Fastetiden kan bringe de dårlige vaner til ophør og skabe plads for nye vaner og mønstre. Som nu er nødvendige som en del af mit liv.

Det er billedet fra vinter til forår, hvor naturen fornyr sit liv. En rytme både for mennesker, dyr og planter.

Det er også det kristne billede med korsfæstelsen og opstandelsen til nyt liv. Korsfæste det materielle og ego livet og lade det erstatte af et liv i guds rige. En opstandelse.