Meditation i og omkring det grænseløse felt


Meditation - en definition:
“Veje, hvorigennem selve den iboende essens ved det levende kan kontaktes, hvor det, der ”aldrig er født og aldrig vil dø” bevidst kan opleves i sin fulde udstrækning.”
Her nærmer vi os en vej til kildens udspring. Definitionen kalder det essensen ved det levende. Denne essens har evigt liv. Aldrig født og aldrig dør.
Det handler om at forbinde sig med denne essens. At være i denne essens. Eller måske ikke som bestræbelse, men som åbning. Jeg gør mig åben for at være i det felt.

Vi kunne også kalde det det grænseløse felt. En Meditation hvor jeg kan flytte mig rundt i verden - og til en ukendt verden - eller lade den ukendte verden komme til mig. Jeg kan flytte mig til evighedens univers.

Faderens univers – det univers, som vi er undergivet og underkastet
Sønnens univers – kærlighedens univers, kærlighed til faderen og kærlighed til næsten.
Helligåndens univers – det som forbinder os med hinanden og “Faderen” og “Sønnen”

Jeg tog lige fat i Wikipedia og finder denne smukke beskrivelse:

“Helligånden er Guds ånd, der virker i Guds skabninger, både hos engle, mennesker og dyr. Hvis ikke Helligånden virkede i dyr, ville der heller ikke være kommet en due, den dag Jesus blev døbt, derfor skal dyrene medtages.”

Så det handler om at finde kilderne.

3 salmer
Alle mine kilder skal være hos dig
Kender du den livsens kilde (handler om nåden)
Kærlighed er lysets kilde

Ordet ‘kilde’ optræder i mange salmer. Det giver inspiration at finde dem på nettet i salmebogen.