3. august 2017

Vedkommende og berørende læsning af ny testamente

Inspiration: Ignatius Loyola exercitier

Lad stilheden indfinde sig
En kort bøn, hvor vi beder om Helligåndens nærvær og vejledning.
Vi læser en udvalgt bibeltekst højt et par gange

Jeg går ind i teksten og visualiserer, at jeg var med. Måske som tilskuer, måske som en af personerne i teksten. Jeg bruger alle de sanser, som teksten lægger op til. Ser, hører, føler, lugter, smager - forestiller mig, at jeg var med, da det skete, det blev sagt eller skrevet. Er der handling eller dialog i teksten, følger jeg personerne.


Hvor befinder du dig selv, hvem identificerer du dig med i teksten?
Bliv i stilheden og lad nu meditationen lede dig til en indre samtale mellem dig og Gud. Hvem er jeg?
Hvad siger Gud til mig om mit liv?

Hold fast ved det, der på en særlig måde er blevet levende for dig eller er kommet op til overfladen under din meditation. Det vil ofte være udtryk for noget, der er vigtigt for dig at være opmærksom på netop nu.

Brug gerne nogle minutter efter meditationen til at notere de tanker, du har fået, og hvad der særligt har berørt dig.

I fællesskab kan vi samtale om vore oplevelser efter meditationen og vi kan også arbejde med vore drømme. Det aftaler vi nærmere sammen.
Om Ignatius af Loyola

Sankt Ignatius af Loyola (1491-1556) blev i 1534 grundlægger af Jesuiterordenen, en romersk-katolsk orden.

Ignatius ønskede efter en omvendelse helhjertet at tjene Gud. I forbindelse med sin omvendelse havde Ignatius tilbragt en måned i en hule med at meditere over Jesu Kristi liv. De erfaringer, han gjorde der, danner grundlag for den ignatianske meditationspraksis.

Vi arbejder med Exercitiebogen udgivet og oversat af Pauluskredsen i 1938. Jeg har en privat oversættelse som jeg gerne sender på opfordring.

Den findes på nettet på engelsk og mere om Ignatius på disse hjemmesider

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola
http://www.jesuit.org/ignatian-spirituality/spiritual-exercises/