31. juli 2018

117 Kærlighedens magt - fire virkeområder i praksis


Konfliktløsning, konfliktmægling, fredsmægling og kærlighedens magt!


En moderne fredsbevægelse.


Kontant, direkte og praktisk engagerer vi os i verdens brændpunkter med ønsket, drømmen og håbet om fred, frihed og retfærdighed med kærlighedens magt.

Vi arbejder med modet til at være og virke i verden gennem troens, håbets og kærlighedens magt.

Konfliktløsning er det, vi selv gør, hvor vi færdes - der hvor vi lever og er. Der er vores væren i livet. Der er vores væren med fred, retfærdighed, tilgivelse og forsoning mellem os og andre mennesker.

Konfliktmægling er der, hvor vi hjælper mennesker med at tale sig til rette om deres uoverensstemmelser. Det handler om konfliktløsning - med hjælp fra en konfliktmæglende tredjeperson.

Fredsmægling er der, hvor vi hjælper organisationer og større fællesskaber med at tale sig til rette om deres uoverensstemmelser. Fredsmægleren må arbejde med folkevalgte forsamlinger, bestyrelser og ledende medlemmer af organisationer.

Kærlighedens magt er der, hvor nationale bevægelser gør oprør mod undertrykkelse og uretfærdighed - og tager magten i en organisation eller samfund udenom de folkevalgte og regelrette procedurer.

Hvis vi tør, kunne vi kalde det Kærlighedens magt overfor både samfundets, organisationers og strukturers magt.