25. juli 2018

008 Frygt og tillidVær frimodig – frygt ikke 


Livet i og mellem mennesker har uendeligt mange dimensioner og perspektiver. Vi griber og sætter fokus på enkelte modsætninger og spændinger, fordi bevidstheden og samtalen om livets udfordringer og oplevelser afvæbner spændingen og giver forståelse for handlinger, følelser, håb og drømme.

Frygten spiller en rolle både i menneskets og fællesskabets forståelse og væren i relation til det universelle (Gud i forståelsen af det, som er - universets kræfter) og i relation til en selv og det menneskelige fællesskab.

Når du og fællesskabet frygter universets kræfter, har du respekt og tillid til universets kræfter og en forståelse af, at du er skabt af universet, lever i universet og på universets vilkår, har kontakt med universets kræfter og derfor er i stand til at møde og være i livet på universets vilkår. Personligt er det der, jeg finder modet, det frie mod, til at en væren i livet med tro, håb og kærlighed, i relation til gud og i relation til mine medmennesker i mine fællesskaber.

Frygtens og tillidens univers i og mellem mennesker


Menneskets væren mellem frygt og tillid og de handlinger og bevidstheds mønstre som hænger sammen hermed er en del af det menneskelige univers som jeg gerne vil bidrage til at forstå.

Mennesket kan være i verden med en accept af livets store kræfter og med en accept af sig selv og sin rolle og engagement i verden. Det univers beskriver jeg ikke som strukturelle og ligefremme processer (årsag-virkning) men søger at beskrive i en sammenhæng som styres af universelle kræfter som vi gennem fordybelse sammen kan komme nærmere.

Det betyder, at vi har flere lag i vores væren i verden.

Vi kan bruge et billedsprog fra skibene. 


Herved fremkom et skibsbillede som i et elegant skib kan svare til U-teorien. Det afgørende er at du kan passere flere rum i skibet. 

S/V Activ - nu ombygget til en bramsejlsskonnert


Vi kan vælge mellem et sejlskib som jo arbejder efter vind og vejr eller vælge et moderne skib med motor som både har egne kræfter og arbejder efter vind og vejr.

Så vi har

Udkikspost - hvordan ser verden ud

Kommando rummet

som modtager signaler både fra universet og fra egne kræfter - det kan være erkendelse af sejl og ror, men det kan også være erkendelse af motorkraften i bunden af skibet. Kaptajnen er vores bevidsthed og den forståelse af os selv og verden som vi har og som vi virker med,

Rorgænger

Maskinrum

Gast - som sætter sejl

Det er jo et billede med skibet som krop og det menneskelige fællesskab som bevidsthed.

Det særlige i det menneskelige univers, når vi bruger skibs billedet er det som foregår i maskinrummet. Det er fordybelsens rum, hvor vi kan se de kræfter som baner sig vej til vores handlinger, men fordybelsen kan give os nye måder at se kræfterne på, forstå dem og sådan skabe nye handlinger og mønstre.