Sag og relation - procesledelse

Posted by Picasa
Når vi leder processer arbejder vi med mennesker.
De færreste mennesker har sager på hinanden.
De fleste har relationer, fra det ligegyldige og dagligdags til det glædelige eller hadefulde.
Det sker hjemme, på arbejdspladsen og på gader og stræder, i tog eller bil.
Relationer spiller sammen med den enkelte.
Den enkeltes jeg og identitet skabes i spændingsfeltet mellem den enkelte og den enkeltes relationer til mennesker, natur og bevidsthedens væsener.

Det er i dette felt at udvikling og ny forståelse af mig og livet bliver til. Vi kalder det livserfaringer.

Mennesker i det moderne samfund lærer mere at omgås statens væsener, lige fra børneinstitutioner, skoler og universitet, til skattevæsen, socialvæsen og retsvæsen. Det er også vigtigt, men det er nu engang institutioner og institutioners mennesker du møder. Det er sagsbehandlere som behandler sager og sjældnere mennesker, som går ind og sammen med dig engagerer dig i dit liv. Som menneske blandt menneske.

Da mange mennesker selv arbejder med sager inden for offentlige eller private institutioner bliver der en dobbelthed i den menneskelige relation. Hvor mennesker i mange relationer mere bliver sager og mindre relationer. Det understøttes samtidig af den måde TV og reklamer betragter og anvender mennesker på.