26. november 2007

Relationens kvantespring

Relationen kan være så kontaktfuld, at jeg er i dig og du er i mig - dyb kontakt
  • Jeg og du er - forholdets natur - subjekt i og med subjekt - kærlighedens mirakel - vi elsker
  • Jeg og naturen er - forholdets natur - subjekt i og med subjekt - oplevelsens mirakel - vi lever i og med naturen - økologisk
  • Jeg og ånden er - forholdets natur - subjekt i og med subjekt - meditationens og bønnens mirakel - vi lever i og med bevidsthedernes verden - vi lever med livet i skabelse, liv og død
Relationen kan være som overblik, så jeg ser helheder og sammenhænge, ser objekter, men netop ser verden udefra

Relationens kvantespring er et billede fra den moderne fysik hvor bølge og partikel kan være samtidig. Partikel når jeg ser helheder og sammenhænge (fordi jeg ser objekter og relationer) og bølge når jeg er i relation (fordi jeg lever og er i bevægelse)
Inspiration: Martin Buber: Jeg og du.