1. oktober 2008

Forsoning som genforening

Forsoning i almindelighed
  • Forsoning betyder , at to parter, som hører sammen, genforenes, efter at de har været adskilt fra hinanden.
  • Forsoning er der først tale om, når det, der har været imellem dem, er en del af deres indstilling til hinanden.
  • Til forsoning hører også, at de to, som forsones, oprindeligt står hinanden nær, gennem venskab, slægtsskab o.s.v..
Forsoning i kristendommen
  • Den forsoning, der er tale om i kristendommen, er forsoningen mellem Skaber og skabning, mellem Gud og menneske.
  • Evangeliet - det glædelige budskab - er, at det er Gud, der tilvejebringer forsoningen med mennesket, og dermed fjerner al skyld fra mennesket i relation til gud som skaber. En frihed og fred til mennesket i al taknemmelighed.
Inspiration: Forsining og forligelse af Lars Blinkenberg, 1979