Civil ulydigheds mulighed og udfordring - de 6 bud

Leo Tolstoys 6 punkter i brev til Gandhi 1909


Tolstoys 6 punkter i brev til Gandhi 2009

Undertrykkerne og de undertrykte. Hvad er det som sker. Hvad kan de undertrykte gøre.

1. Forbind dig med en lov som er en øverste lov (kommer fra meningen med livet) og som står over magthaverne
At folket lader sig undertrykke skyldes en manglende fornuftig religiøs lære, som ved at forklar e meningen med livet leverer en øverste lov til vejledning for adfærd.

2. Ægte Kærlighed forbinder
Selvom livet i nationer og fællesskaber har været bunder op på tvang, er der i hver enkelt et åndeligt element, der giver liv til alt der eksisterer, og som bestræber sig på at forbinde sig med alt liv og opnår dette gennem kærlighed.

Der er mange falske sandheder om kærlighed, der ved hjælp af straffe forsøger at tvinge mænd til at acceptere religiøse love godkendt af herskere og modstridende sandheden.

3. Kærlighedens afsporinger
kærligheden gælder kun for det private liv i hjemmet, i modsætning til det offentlige liv, hvor alle former for vold - som fængsling, henrettelser og krige kan anvendes til beskyttelse af flertallet mod et mindretal af onde. Selvom det er i diamentral modsætning til ethver spor af kærlighed.

4. De videnskabelige begrundelser for voldTvang har altid eksisteret mellem mennesker. - Den historiske ret
Survival of he fittest i naturen - bør også gælde mellem mennesker
I det offentlige liv er det nødvendigt at undertrykke nogen for at beskytte de fleste. Og flertallets ret til at undertrykke mindretallet.

5. Bring kærligheden i spil - og du ligger ikke under for voldens tyrani.Modstand mod aggression er ikke blot berettiget, men også nødvendigt, ikke modstand gør ond både på altruismen og på egoismen.

Det er folk - de undertrykte som slavebinder sig selv - det er ikke undertrykkerne. Når de undertrykker sig selv er det fordi de accepterer volden som undertrykkende. Det er kærligheden som gør fri af voldens undertrykkelse generelt.

6. Gør dig fri fra tidens lærdomme, og foren dig med kærligheden som er tilgængelig for alle og gør den obligatorisk.
Sammendrag og fri oversættelse i Tolstoys brev til Gandhi 1909 ved Steen Clausen. Hele teksten finder du her: http://www.nonresistance.org/docs_pdf/Tolstoy/Correspondence_with_Gandhi.pdf


Lev Nikolajevitj Tolstoj, i vesten også Leo Tolstoj (9. september 1828 – 20. november 1910). Russisk forfatter og politisk tænker, født syd for Moskva, Rusland. Lev Tolstoj er verdensberømt for sine romaner Krig og fred fra 1869 og Anna Karenina fra 1877. Kilde: Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoj)