Skabelse og liv

Livstræet i Mounda Indien



Skabelse er liv
Liv er skabelse
Hele tiden - kontinuerligt -
Det er vejen du er på i livet
Livets vej

Steen